Como broche final o CIFP Compostela entregará premios a profesionais e personaxes destacados da súa historia. O xurado que outorgará os galardóns estará composto por docentes da escola e doutros centros de Galicia, dous cociñeiros de recoñecida traxectoria e profesionais dos medios especializados do sector.

 • Premio á mellor traxectoria profesional dun exalumno
 • Premio á mellor traxectoria empresarial dun exalumno
 • Premio a toda unha vida como docente
 • Premio á mellor traxectoria dun exalumno en activo
 • Premio á traxectoria como cociñeiro
 • Premio á traxectoria como repostería e pastelería
 • Premio á traxectoria como xefe de sala
 • Premio á traxectoria en coctelería
 • Premio á traxectoria como barista
 • Premio á traxectoria como sumiller

 * Premios suxeitos a cambios

Propón ao teu candidato:

  Premio á mellor traxectoria profesional dun exalumnoPremio á mellor traxectoria empresarial dun exalumnoPremio a toda unha vida como docentePremio á mellor traxectoria dun exalumno en activoPremio á traxectoria como cociñeiroPremio á traxectoria como repostería e pasteleríaPremio á traxectoria como jefe de salaPremio á traxectoria en cocteleríaPremio á traxectoria como baristaPremio á traxectoria como sumiller


  [recaptcha]