• Máis de 15.000 alumnos no último medio século

• Casi 1.100 alumnos matriculados en 2017

• 650 matriculados en ramas relacionadas coa hostalería

• Casi 40 restaurantes de éxito en toda España creados por exalumnos