• 8 exalumnos con estrela Michelin en 2017

• 7 cociñeiros do Grupo Nove

• 80 profesores e 21 membros de persoal non docente

• Concertos de traballo con casi 100 empresas