• 64 empresas colaboradoras en España

• 24 empresas colaboradoras en 9 países do extranxeiro

• Máis de 8.000 m2 de zonas verdes

• Máis de 1.500 m2 para talleres de restauración