Como broche final o CIFP Compostela entregará premios a profesionais e personaxes destacados da súa historia. O xurado que outorgará os galardóns estará composto por docentes da escola e doutros centros de Galicia, dous cociñeiros de recoñecida traxectoria e profesionais dos medios especializados do sector.

  • Premio á mellor traxectoria profesional dun exalumno
  • Premio á mellor traxectoria empresarial dun exalumno
  • Premio a toda unha vida como docente
  • Premio á mellor traxectoria dun exalumno en activo
  • Premio á traxectoria como cociñeiro
  • Premio á traxectoria como repostería e pastelería
  • Premio á traxectoria como xefe de sala
  • Premio á traxectoria en coctelería
  • Premio á traxectoria como barista
  • Premio á traxectoria como sumiller

 * Premios suxeitos a cambios

Propón ao teu candidato:

Premio á mellor traxectoria profesional dun exalumnoPremio á mellor traxectoria empresarial dun exalumnoPremio a toda unha vida como docentePremio á mellor traxectoria dun exalumno en activoPremio á traxectoria como cociñeiroPremio á traxectoria como repostería e pasteleríaPremio á traxectoria como jefe de salaPremio á traxectoria en cocteleríaPremio á traxectoria como baristaPremio á traxectoria como sumiller